09159961967 - 051366205105

مجموعه لغات تخصصی انگليسی رشته معماری ( با ترجمه فارسی)

در این پست از وب سایت مدرسه معماری مجموعه لغات انگلیسی مهم و ضروری رشته معماری را گرد آورده ایم. تعدادی از این لغات مجموعه ای است که از سطح وب جمع آوری شده است و تعدادی از آن ها هم از مقاله ای با عنوان زیر است که در وب سایت archdaily جمع آوری و منتشر شده است: 150...