09159961967 - 051366205105
Select Page

مجموعه لغات تخصصی انگليسی رشته معماری ( با ترجمه فارسی)

مقالات آموزشی معماری
در این پست از وب سایت مدرسه معماری مجموعه لغات انگلیسی مهم و ضروری رشته معماری را گرد آورده ایم. تعدادی از این لغات مجموعه ای است که از سطح وب جمع آوری شده است و تعدادی از آن ها هم از مقاله ای با عنوان زیر است که در وب سایت archdaily جمع آوری […]
مدرسه معماری مرجع آموزی و دانلود پروژه های معماری، عمران و شهرسازیمدرسه معماری

در این پست از وب سایت مدرسه معماری مجموعه لغات انگلیسی مهم و ضروری رشته معماری را گرد آورده ایم. تعدادی از این لغات مجموعه ای است که از سطح وب جمع آوری شده است و تعدادی از آن ها هم از مقاله ای با عنوان زیر است که در وب سایت archdaily جمع آوری و منتشر شده است:

150 Weird Words That Only Architects Use

لغات عمومی

Architecture=معماري

renovation=نوسازي

historic developments=تحولات تاريخي

vault=طاق

channel iron=آهن ناوداني

lime=آهک

lime mortar= ملات آهک

lime proof=ضد آهک

entry=ورودي

column=ستون

bridge=پل

brick=آجر

cement=سيمان

concrete=بتن

installation=تاسيسات

foundation=فونداسيون-پي-شالوده

cement block=بلوک سيماني

locker room=رختکن

Preliminary plan=نقشه مقدماتي

general plan=طرح کلي

basement plan=نقشه زيرزمين

ornament plan=نقشه تزئينات

decoration plan=نقشه دکوراسيون

wire-extension plan=نقشه سيم کشي

roof beamframing plan=نقشه تيرريزي

roofing plan=پلان شيب بندي پشت بام

section=برش

abaciscus=سر ستونچه

abacus=سر ستوني ،بالاترين قسمت سر ستون

abamurus=ديوار حائل

abate=کنده کاري

abated=کنده کاري شده

elevation, Facade=نما

steel column=ستون فلزي

concrete column=ستون بتني

project=پروژه

detail=جزئيات

pedestal=پايه ستون،شالودهstructure=ساختمان،بنا،سازه

کلمات ساده ای که معماران معنای جدیدی به آنها دادند:

 • مفهوم Concept
 • فضا Space
 • بافت شهری یا ساختمانی (Fabric (urban or building)
 • استعاره مفهومی معماری Metaphor
 • خوانایی فضا (درباره چیزی غیر از نوشته) (Legibility (of something other than writing
 • اندازه -بعد (به معنی مشخصه چیزی) Dimension (meaning a characteristic of something)
 • لنگر Moment
 • بزرگداشت Celebrate
 • مذاکره Negotiate
 • دینامیکی Dynamic
 • زبان Language
 • زمینه Context
 • رفتار ظاهری Gesture
 • وجه تمایز – افتخارProud
 • طبقه بندی Taxonomy
 • سلسله مراتب Hierarchy
 • مقیاس Scale
 • مقطع Section
 • قرار دادی Formal
 • گره ها Nodes
 • دانه بندی Grain
 • قیاس کردن Extrapolate 
 • وسیله دستگاه Device 
 • نقشه نما Elevation 

عبارات مبهمی که معماران بیش از حد استفاده می کنند(یا به اشتباه استفاده می کنند)

 • نمادین Iconic
 • ارگانیک Organic
 • دوگانگی Dichotomy
 • سبک تلفیقی Eclectic
 • پر نمایش ولی کم محتوا Kitsch
 • توالی Sequence
 • ایستایی Stasis
 • درز/خلل و فرج Interstitial / Interstice
 • آزمون و خطا Iteration
 • هم جواری/ مجاورت Juxtapose/Juxtaposition
 • تمایز بین عناصر ساختمان Stereotomic
 • زمین ساخت (و فن معماری) (Tectonics (and architectonics 
 • مفصل بندی Articulate
 • فصلی- گذرا Ephemeral
 • بومی گرایی Domesticity
 • انسان شناسی Anthropogenic
 • بازسازی Regenerate
 • ترکیبی Hybrid
 • تولیدی(زایشی) Generative
 • ابهام Ambiguity
 • کاتالیزگر Catalyst
 • نفوذ کردن Penetrate
 • متناظر Appropriate
 • الهام بخش Inspiration
 • معاصر Contemporary
 • آمیختگی Amalgamation
 • کنشی Performative
 • اولویت-تسلط Hegemony
 • دو شاخگی- انشعاب Bifurcate
 • افزایش Superimpose
 • تقلیدی Confluences 
 • گشتالت Gestalt
 • روح زمان- روال Zeitgeist
 • نقوش Motifs
 • حرکت منظم Procession
 • همگن Homogenous
 • پارادایم Paradigm
 • ناهماهنگی Parallax
 • اختلاف نظر Dissonance 
 • مجاورت Adjacencies
 • قابل مونتاژ Assemblage 
 • زیبایی شناسی Aesthetic 
 • یکپارچه Monolithic 
 • یکنواختی Uniformity
 • ریخت شناسی Morphology
 • دوگانگی Duality
 • فرق جزیی Nuance
 • زودگذر Transient
 • غیرضروری Redundancy
 • پایداری Robust
 • جامع (Holistic  sometimes even wholistic)
 • کل نگر Bespoke
 • همزمانی Simultaneity
 • مضمون Esoteric
 • سازگاری Concretization
 • جدایی Schism

کلمات و اصطلاحات غیر عادی که معماران عاشق آنها هستند:

 • بازی کردن با(نور، فضا ،متریال) ( Play with (light, space, materials
 • مقیاس انسانی Human scale
 • ترکیب فضایی Spatial composition
 • نقشه کشیدن Map out
 • مفهوم را بررسی کردن Explores the notion
 • مجاورت برنامه ریزی شده Programmatic adjacencies
 • پویایی فضا Activate the space
 • حوزه عمومی Public Realm
 • فضای بیرونیOutdoor room

مفاهیم خاص در معماری:

 • صلب/ خلا Solid/Void
 • فضای داخلی/ فضای خارجی Interiority/Exteriority
 • فشار / کشش Push/Pull
 • از پایین به بالا/ از بالا به پایین Bottom up/Top down
 • شفافیت/کدری Transparency/Opacity
 • خدمات Served and Service
 • فضای منفی و مثبت Negative/Positive space

اصطلاحات خاص معماری:

 • تقلید هنری Pastiche
 • پایداری Sustainability
 • ارگونومی Ergonomy
 • روح مکان Genius loci
 • نما Facade
 • شارت معماری Charette
 • منطقه گرایی Regionalism
 • آستانه Threshold
 • توده Massing
 • شکل و اندازه کلی Enfilade
 • استفاده از مصالح Materiality
 • پوکه Poché
 • پساصنعتی Post-industrial
 • دیاگرام Diagrammatic
 • بومی Vernacular
 • مدولار Modular
 • ساختارشکنی Deconstruction
 • گونه شناسی Typology
 • پارامتریک Parametric
 • برنامه Program
 • پوسته Skin
 • پوشش ساختمان Building envelope
 • طاق Vault
 • طاقدار Arcade
 • پنجره بندی Fenestration
 • ایده اولیه Parti
 • پدیده شناسی Phenomenology
 • بروتالیسم Brutalism
 • طره Cantilever
 • منحنی الخط Curvilinear
 • مستقیم الخط Rectilinear
 • مرتبط با میس وندروهه Miesian
 • مرتبط با لوکوربوزیه Corbusian 
 • کشت پایاPermaculture
 • ساختمان های حبابی-منحنی Blobitecture
 • حومه شهر Exurbia
 • قابلیت پیاده روی در یک فضا Walkability
 • پیلوت Pilotis
 • عمودی Verticality
 • تخفیف- کاهش Rebate
 • شیاردار کردن Mullion
 • وادار Muntin
 • بهسازی بافت Gentrification
 • پایه یکپارچه چند ستون Stylobate

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *